Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)

00
   1.01% (2 lượt)
01
   0.51% (1 lượt)
02
   2.02% (4 lượt)
03
   1.52% (3 lượt)
04
   1.52% (3 lượt)
05
   1.01% (2 lượt)
06
   0.51% (1 lượt)
07
   1.52% (3 lượt)
08
   0.51% (1 lượt)
09
   1.01% (2 lượt)
10
   1.01% (2 lượt)
11
   1.52% (3 lượt)
12
   1.01% (2 lượt)
13
   0.51% (1 lượt)
14
   0.51% (1 lượt)
15
   0.51% (1 lượt)
16
   1.52% (3 lượt)
17
   1.01% (2 lượt)
18
   1.52% (3 lượt)
19
   1.52% (3 lượt)
21
   1.52% (3 lượt)
22
   3.03% (6 lượt)
24
   1.52% (3 lượt)
25
   0.51% (1 lượt)
26
   1.01% (2 lượt)
27
   3.03% (6 lượt)
28
   1.01% (2 lượt)
29
   0.51% (1 lượt)
30
   1.01% (2 lượt)
31
   0.51% (1 lượt)
32
   1.01% (2 lượt)
33
   0.51% (1 lượt)
34
   1.01% (2 lượt)
35
   1.01% (2 lượt)
36
   0.51% (1 lượt)
37
   1.52% (3 lượt)
38
   1.01% (2 lượt)
39
   0.51% (1 lượt)
40
   0.51% (1 lượt)
41
   1.01% (2 lượt)
42
   1.01% (2 lượt)
43
   0.51% (1 lượt)
44
   0.51% (1 lượt)
45
   0.51% (1 lượt)
46
   1.52% (3 lượt)
47
   1.01% (2 lượt)
48
   1.52% (3 lượt)
49
   0.51% (1 lượt)
50
   0.51% (1 lượt)
51
   1.52% (3 lượt)
52
   0.51% (1 lượt)
54
   2.02% (4 lượt)
55
   2.02% (4 lượt)
56
   1.52% (3 lượt)
57
   1.01% (2 lượt)
58
   0.51% (1 lượt)
59
   1.01% (2 lượt)
60
   2.02% (4 lượt)
61
   0.51% (1 lượt)
62
   1.01% (2 lượt)
63
   0.51% (1 lượt)
64
   0.51% (1 lượt)
66
   1.01% (2 lượt)
68
   1.01% (2 lượt)
69
   2.02% (4 lượt)
70
   0.51% (1 lượt)
71
   1.52% (3 lượt)
72
   1.52% (3 lượt)
74
   1.52% (3 lượt)
75
   1.01% (2 lượt)
76
   3.03% (6 lượt)
77
   1.01% (2 lượt)
78
   1.01% (2 lượt)
79
   1.01% (2 lượt)
80
   0.51% (1 lượt)
81
   0.51% (1 lượt)
82
   0.51% (1 lượt)
83
   1.52% (3 lượt)
84
   0.51% (1 lượt)
85
   0.51% (1 lượt)
86
   0.51% (1 lượt)
87
   1.01% (2 lượt)
88
   1.52% (3 lượt)
90
   0.51% (1 lượt)
91
   2.02% (4 lượt)
92
   1.01% (2 lượt)
93
   1.52% (3 lượt)
94
   1.01% (2 lượt)
95
   1.01% (2 lượt)
97
   1.01% (2 lượt)
98
   1.52% (3 lượt)
99
   1.01% (2 lượt)

Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 22/03/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

76 ( 5 Lần ) Không tăng
54 ( 4 Lần ) Tăng 3
07 ( 3 Lần ) Không tăng
19 ( 3 Lần ) Không tăng
22 ( 3 Lần ) Giảm 1
24 ( 3 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

22 ( 10 Lần ) Tăng 1
04 ( 6 Lần ) Không tăng
27 ( 6 Lần ) Không tăng
76 ( 6 Lần ) Không tăng
37 ( 5 Lần ) Tăng 1
41 ( 5 Lần ) Tăng 1
55 ( 5 Lần ) Không tăng
59 ( 5 Lần ) Tăng 2
69 ( 5 Lần ) Giảm 1
98 ( 5 Lần ) Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp:

76 ( 4 Ngày ) ( 6 lần )
24 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
34 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
37 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
62 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
66 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

20      ( 8 ngày )
73      ( 7 ngày )
53      ( 6 ngày )
65      ( 6 ngày )
23      ( 5 ngày )
67      ( 5 ngày )
89      ( 5 ngày )
96      ( 5 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 Lần 6
0 9 Lần 1
13 Lần 2
1 14 Lần 3
10 Lần 5
2 13 Lần 4
10 Lần 3
3 6 Lần 4
12 Lần 1
4 16 Lần 5
15 Lần 7
5 8 Lần 3
8 Lần 2
6 13 Lần 4
13 Lần 2
7 16 Lần 0
5 Lần 4
8 5 Lần 6
11 Lần 4
9 8 Lần 4

deLetethebanjax wuyihoubt cihanbeyLiotokurtarma myechanneL sarrisarchitecture thineart exquisite-antique LovechapeLumc Liekongzhe xishengyu zhenwuqiche xuanfayun fiLeindonesia girLswebcamsex petfoodexpo parishkareducation sheshouzuo1314 zgmdppgw wasimzaid sjcpu qqaskzea bendersLp sheLijia suzhou-xueLi rmbscw jcorkerton LesbeLLespLantes miLLinocketconnections timeLessmusicproject turageL xcqdqb